Uw privacy is voor WVI Uitzendbureau B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met WVI Uitzendbureau B.V.

Dienstverlening voor werkgevers (opdrachtgevers)
Als uitzendbureau bieden wij een breed aanbod aan diensten voor werkgevers. Om deze diensten aan werkgevers te kunnen leveren gebruiken wij van onze contactpersoon bij deze werkgever de naam, geboortedatum en -plaats, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens. Dit doen wij om de overeenkomst met de werkgever voor te bereiden en uit te voeren. Wij bewaren deze gegevens totdat de dienst is geleverd, tenzij we de gegevens moeten bewaren om aan onze (fiscale) wettelijke plicht te voldoen. Zo zijn wij verplicht om onze fiscale administratie zeven jaar, en in sommige gevallen tien jaar, te bewaren.

Offerte (opdrachtgevers)

U kunt een offerte aanvragen voor het leveren onze diensten. Met behulp van het offerteformulier kunt u snel en gemakkelijk een offerte aanvragen. Om u een offerte te kunnen toesturen verzamelen wij uw (bedrijfs)naam, plaat, aanhef, voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, branche, functie en uurloon van de flexkracht, uw cao en overige door u verstrekte informatie. Dit doen wij om uw verzoek voor een offerte netjes af te kunnen handelen en ter voorbereiding van de overeenkomst die we met u kunnen aangaan. Wij bewaren deze gegevens tot één maand nadat de offerte is verstuurd, of indien uit de offerte een klantrelatie voortkomt voor de duur van de klantrelatie.

Solliciteren (werkzoekenden)

Als uitzendbureau bieden wij een breed aanbod aan diensten voor werkzoekenden. U kunt solliciteren voor functies bij een WVI vestiging of bij onze opdrachtgevers. Indien u solliciteert gebruiken wij uw naam, geslacht, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, cv en motivatie. Deze gegevens verwerken wij om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en – als u bij ons komt werken – om uw arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren of als u een zelfstandige bent een overeenkomst van opdracht met u uit te voeren. Een Google- en social mediaonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google, en uw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Wanneer we u afwijzen, bewaren wij de sollicitatiegegevens tot maximaal zes weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij nog contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden kunnen we – met uw toestemming – uw sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren in onze database. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zo lang dit noodzakelijk is. Wij verstrekken u hierover meer informatie via onze interne privacy- en cookieverklaring.

Contact

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw contactgegevens, cv, naam, geslacht, naw-gegevens en geboortedatum. Dit doen wij om uw verzoek om contact met u op te nemen netjes af te kunnen handelen en de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. Wij bewaren deze informatie tot maximaal zes maanden na de afhandeling van uw verzoek. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Nieuwsbrief

Wij hebben een nieuwsbrief voor zowel opdrachtgevers als werkzoekenden die wij gemiddeld één keer per maand versturen. U wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief voor opdrachtgevers leest u informatie over onder andere nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe diensten en vestigingen van VWI. In de nieuwsbrief voor werkzoekenden leest u onder andere over nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe vacatures en activiteiten van VWI. De nieuwsbrief verzenden wij naar uw emailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren uw e-mailadres totdat u aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. Dit kunt u op ieder moment doen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze recruitmentwebsite moet u zich eerst registreren bij Helloflex. U moet dan informatie over uzelf opgeven waarmee een account wordt gemaakt, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en het zelfgekozen wachtwoord. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Helloflex. Voor het aanmaken van een account voor werkzoekenden vragen wij u uw gebruikersnaam, contactgegevens, NAW-gegevens, cv, werkervaring en behaalde diploma’s. Van (mogelijke) opdrachtgevers vragen we de volgende gegevens: contactgegevens, beschrijving van de aanvraag/vacature, geboortedatum en geslacht. We hebben bovengenoemde gegevens nodig voor het beiden van de accountomgeving, zodat u ze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we u makkelijker kunnen infomeren en contacteren. We bewaren deze gegevens voor het bieden van de accountomgeving, en het hiertoe uitvoering geven aan de overeenkomst. Wij bewaren uw accountinformatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven. U kunt via uw accountomgeving informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

• wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;

• dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;

• u hier toestemming voor geeft; • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;

• wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De volgende derden kunnen uw persoonsgegevens verwerken:

• Opdrachtgevers (zij ontvangen gegevens van sollicitanten);

• IT-dienstverleners (zoals de hostingprovider);

• Autoriteiten (zoals de Belastingdienst);

• Onze cookie-dienstverleners (zie hieronder); Met uitzondering van de opdrachtgevers/mogelijke werkgevers van de vacatures waarop u reageert en bovenstaande partners, geven wij uw persoonsgegevens niet door aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze recruitmentwebsite gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze recruitmentwebsite voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze recruitmentwebsite werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze recruitmentwebsite via Google Analytics. Google Analytics gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Daarbij is het laatste deel van het IP-adres gemaskeerd. Google is Privacy Shield gecertificeerd. Dit betekent dat Google heeft aangegeven zich aan de Europese privacywetgeving te zullen houden. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, wat betekent dat we afspraken hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens waaronder dat het Google niet is toegestaan gegevens te delen en de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer info? Zie de privacy policy van Google.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze recruitmentwebsite wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

• Het laten corrigeren van fouten

• Het laten verwijderen van persoonsgegevens

• Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

• Het recht gegevens in digitaal formaat te krijgen

• Intrekken van toestemming

• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland, heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
WVI Uitzendbureau B.V
KvK: 71771212
Omroepweg 1 1324 KT
Almere
info@wvibedrijfsdiensten.nl
+31(0)36525493